Första kapitel-analys

Idag är det väldigt lätt att snabbt byta till en annan bok om läsaren inte fastnar direkt i inledningen. Därför är det viktigt att författaren redan i första kapitlet fångar upp läsaren och får den att vilja fortsätta läsa eller lyssna klart.

Jag erbjuder därför en första kapitel-analys där jag kommer att titta på vilken utsträckning som manuset drar in läsaren. Hur framställs karaktärerna? Väcker det ett intresse? Finns drivet att vilja läsa vidare när kapitlet är slut? Även språk, gestaltning och berättarröst kommer att genomgå en analys.

Beroende på hur lång din inskickade text är, kommer du få ett utlåtande på 2-4 sidor där jag ger min respons. Din inskickade text bör ej överskrida 5000 ord. Om så, be om en offert.

1500kr
fast pris inkl moms.

Information

Första kapitel-analys tar 1-2 veckor, beroende på arbetsbelastning. Jag förbehåller mig rätten att tacka nej till uppdrag. Ditt manus skickas in i Word-format, med 1,5 radavstånd i Times New Roman 12 punkter. Manus och utlåtande behandlas konfidentiellt. Jag åtar mig de flesta manus, med undantag från poesi.