Korrekturläsning / Språkgranskning

Är det så att du har ett komplett manus som har genomgått redaktörens noggranna ögon, men behöver se om det har smugit sig in ett eller två grammatiska fel, så kan jag erbjuda korrekturläsning alternativt språkgranskning.

Jag granskar texten omfattande och tittar även på sådant som ordval och stil. Texten anpassas till vald målgrupp och syfte. Ren korrektur ändras direkt i texten med hjälp av Spåra ändringar-funktionen i Word, så att du lätt kan gå in och se ändringar. Jag ger även förslag på lämpliga formuleringar som du själv får ta ställning till.

25 öre/ord*
* understiger manuset 30 000 ord tillkommer en avgift på 400 kr. Alla priser är inklusive moms.

Information

En korrekturläsning tar 1-2 veckor, beroende på arbetsbelastning. Jag förbehåller mig rätten att tacka nej till uppdrag. Ditt manus skickas in i Word-format, med 1,5 radavstånd i Times New Roman 12 punkter. Manus och utlåtande behandlas konfidentiellt. Jag åtar mig de flesta manus, med undantag från poesi.