Lektörsläsning

Sitter du på ett färdigt manus men vet inte riktigt vad nästa steg är? Då väntar en lektörsläsning. Som lektör läser jag igenom ditt manus där fokus ligger på helheten. Jag går igenom handlingen, karaktärerna, språket, berättarrösten, tempo, gestaltning, titel och tänkt målgrupp. Jag lyfter det jag tycker är bra och kommer med konstruktiv kritik kring vad jag anser behöver förbättras.

Du kommer få ett utlåtande där det ingår en handlingsplan med förslag på hur du kan fortsätta med din redigering.

Jag har två olika lektörstjänster att välja mellan:

Lilla paketet

Här ingår en utlåtande med min respons samt en handlingsplan med förslag på fortsatt redigering. Utlåtandet hamnar på 6-10 sidor beroende på manusets längd.

1200kr
fast pris + 15 öre/ord (inkl. moms)

Stora paketet

Här ingår förutom ett utlåtande med handlingsplan även kommentarer direkt i ditt manus med tips på förbättringar. Jag lyfter fram stycken och meningar där det finns rum för förtydligande direkt i manus. Utlåtandet hamnar på 8-12 sidor beroende på manusets längd.

1500kr
fast pris + 20 öre/ord (inkl. moms)

Information

En lektörsläsning tar 3-4 veckor, beroende på arbetsbelastning. Jag förbehåller mig rätten att tacka nej till uppdrag. Ditt manus skickas in i Word-format, med 1,5 radavstånd i Times New Roman 12 punkter. Manus och utlåtande behandlas konfidentiellt. Jag åtar mig de flesta manus, med undantag från poesi.