Lektörsläsning

Sitter du på ett färdigt manus men vet inte riktigt vad nästa steg är? Då väntar en lektörsläsning, också kallad ett lektörsutlåtande. Som lektör läser jag igenom ditt manus där fokus ligger på helheten. Jag går igenom handlingen, karaktärerna, språket, berättarrösten, tempo, gestaltning, titel och tänkt målgrupp. Jag lyfter det jag tycker är bra och kommer med konstruktiv kritik kring vad jag anser behöver förbättras.

Detta ingår

Ett utlåtande med min respons och en handlingsplan med förslag på fortsatt redigering samt även kommentarer direkt i ditt manus med tips på förbättringar. Jag lyfter fram stycken och meningar där det finns rum för förtydligande direkt i manus. Utlåtandet hamnar på 8-12 sidor beroende på manusets längd.

2000kr
fast pris + 30 öre/ord (inkl. moms)

Information

En lektörsläsning tar 3-4 veckor, beroende på arbetsbelastning. Jag förbehåller mig rätten att tacka nej till uppdrag. Ditt manus skickas in i Word-format, med 1,5 radavstånd i Times New Roman 12 punkter. Manus och utlåtande behandlas konfidentiellt. Jag åtar mig de flesta manus, med undantag från poesi.