Redaktörsläsning

Börjar ditt manus att kännas färdigt? Tänker du skicka in det till ett förlag eller ge ut det på egen hand, så är det en bra idé att låta en redaktör läsa igenom det. Språkfel och andra misstag slinker lätt med när man har jobbat med sin text under många vändor. Då kan det hjälpa att låta någon annan granska innehållet.

I min roll som redaktör kommer jag läsa igenom manuset med samma fokus som en lektör, med skillnad att jag nu går in mer i detalj.

Jag har två olika paket att välja mellan:

Lilla paketet

Jag går igenom din text på detaljnivå och lägger fokus på dramaturgin, språket, tempot i handlingen, stilen, logiska luckor, dialogerna och målgrupp. Jag lägger in kommentarer och förslag på redigering direkt i manus samt ett utlåtande.

Jag läser igenom manuset en gång och skickar sedan tillbaka det till dig för vidare redigering utifrån mitt utlåtande.

1500kr
fast pris + 15 öre/ord (inkl. moms)

Stora paketet

Jag lägger vikt vid dramaturgin, språket, tempot i handlingen, stilen, finns det logiska luckor, hur är dialogerna uppbyggda, känns målgruppen rätt. Jag kommer även gå in och språkgranska, det vill säga rätta till och redigera eventuella stavfel, skiljetecken och grammatiska missar som tidigare inte har upptäckts.

Jag läser igenom manuset en gång och skickar sedan tillbaka det till dig för vidare redigering utifrån mitt utlåtande.

Jag kommer ge kommentarer och förslag på redigering direkt i texten, samt ett utlåtande med min respons. Längd beror på hur omfattande ditt manus är.

2000kr
fast pris + 20 öre/ord (inkl. moms)

Information

En redaktörsläsning tar 4-5 veckor, beroende på arbetsbelastning. Jag förbehåller mig rätten att tacka nej till uppdrag. Ditt manus skickas in i Word-format, med 1,5 radavstånd i Times New Roman 12 punkter. Manus och utlåtande behandlas konfidentiellt. Jag åtar mig de flesta manus, med undantag från poesi.